top of page
 

TIMESCAN 2

an experimental film by Rob Taro

 

TIMESCAN 2 is not just another skateboarding video. It is something much more. During the filming process, a lot has changed of the world we used to know. With no idea of when borders will open up or where skateboarding was headed, I spent the last four years traveling and filming the people around me, digging deeper and deeper into the Japanese skate scene. All of the experiences from my life changing choice to live and skate in Japan have led to this movie. - Rob Taro
 
FULL PARTS
RYO NOBUCHIKA
MASAKI HONGO
RYO SEJIRI
KAZUAKI TAMAKI
SHINTARO HONGO
GOU MIYAGI (first video part in 10 years)
FRIENDS
TAKAO COOPER / RAPHIEL OKABE / KOUKI ARIMA / ISSEY KUMATANI / RAI NAKAMICHI / SHINYA MASUDA / KYONOSUKE YAMASHITA / RIO MORISHIGE / GOU SAITO / TAIHO TOKURA / DAIKI HOSHINO / HINATA YABE / TAIYO MIZOTE / LEO TAKAYAMA / TAISHO / SOTA TOMIKAWA / MASATO / JUNPEI SHIBATA / HOKKAI / KATSUMI HIRABAYASHI / SERI / YUHEI IWAMOTO / SHINNOSUKE MICHIUE / KOJUNT / SHIGETA IHA / YOSHIAKI NAGADO / KOJIRO HARA / SEIYA BOWSER / SHOGO ZAMA / LUI ARAKI / HIROKI MURAOKA / SHOMA TAKEDA / NATSUKI KINOSHITA / JINNOSUKE OKADA / SHIN SANBONGI / SHOR WEST / NAOTO BLAST BLOCKZ / RYUICHI MURAKAMI / SHIKI YOKOO / JAMI / HOSHITO TAMURA / MAKOTO CAPY NISHIKAWA / KENJI TANAKA / YUICHI SANSEI IGEI / RYOTA ABE / KENTA OGURA / YAMATO KOSUZU / KAZUAKI TAMAKI / RYURI HARADA NAME TITLE ART DAIMON / HAROSHI / GN888 / STABRAIN / KOJIRO HARA / HIROTTON / RYO SEJIRI / KAZUAKI TAMAKI / HIROKI MURAOKA / ROB TARO COVER ART TOSHIKAZU NOZAKA
ARTICLES
https://www.jenkemmag.com/home/2024/0...
https://www.thrashermagazine.com/arti...
https://www.freeskatemag.com/2023/10/...
https://tokion.jp/2023/08/24/intervie...
bottom of page