ENTR'ACTE

 

FEATURING
Masaki Hongo, Taihou Tokura, Joshua Nishimiya, Ryo Motohashi, Kouki Arima, Kyonosuke Yamashita, Shinya Masuda, Issey Kumatani, Rai Nakamichi, Iku Denda, Shin Sanbongi, Leo Takayama, Hinata Yabe, Kouki Arima, Raphiel Okabe, Shintaro Hongo, and Takao Cooper. 
Filming and Edit by Rob Taro

 

TIMESCAN 1.5

 

FEATURING
Sota Tomikawa Junpei Shibata Jinnosuke Okada Masaki Hongo Rio Morishige Yuhei Iwamoto Boruya Kouki Arima Takao Cooper Kojunt Ryo Sejiri Tsuyoshi Uchida Shor West Shin Sanbongi Kotora Mitani Shinnosuke Michiue Hiroki Muraoka Issey Kumatani Shinya Masuda Ryuri Harada Kazuaki Seejahr Yudai Fujigasaki Shintaro Hongo
 
Name fonts by: Hirotton
Filming and Edit by Rob Taro
JENKEM INTERVIEW

 

TIMESCAN X VAGUE MAG

 

FEATURING
Hiroki Muraoka, Masaki Hongo, Shintaro Hongo, Yudai Fujigasaki, Laurence Keefe, Yuhei Iwamoto, Rio Morishige, Leo Takayama, Sota Tomikawa, Shinya Masuda, Tsuyoshi Uchida, Sera Kanno,
Kouki Arima, Takao Cooper & Tom Delion.
 
Filming and Edit by Rob Taro
Additional filming by YEN

 

SHIFT

 

FEATURING
Iku Denda, Kouki Arima, Tino Pellegrino, Yonnie Cruz, Mattia Comuzzi, Yuma Takei, Daryl Dominguez, Tom Delion, Masaki Hongo, Shintaro Hongo, Rob Taro, Sota Tomikawa, Taisho, Rio Morishige, & Shogo Zama.
 
Filming and Edit by Rob Taro
Additional filming by Asota

INTERBLEND

A TIME SCAN NJ / NYC TOUR
 
FEATURING
LEO TAKAYAMA  KINAKOBO (STICK)  ANTHONY LORELLI  BRANDON NGUYEN
BILL PIERCE  FRED GALL  MATT MUSSINA  CHICO  WILL NAGLE   IAN MCGRAW
KAI KENYETTI  JUSTIN OCEGUERA  LEO GUTMAN  TRAVIS COOPER 
DYLAN NIEVES​  EBY GHAFARIAN  CONNOR KAMMERER